2015-2016 ADLİ YILI BAŞLARKEN...

     Hukuk devleti, demokratiklik ilkesinin yanısıra evrensel kuralların üstünlüğünün de güvencesidir. Ülkemizde bugün geldiğimiz noktada, bir takım karanlık odaklar tarafından her türlü terör ve kaos ortamlarının suni olarak oluşturulmaya çalışıldığı bir zamanda yargı görevini icra eden tüm organlarımız,
Uluslararası Hukukun ana ilkeleri temelinde, insan haklarını esas alan çağdaş bir anlayışla görevlerini yerine getirmek suretiyle, olumsuz koşulların varlık sebeplerine hukuk içinde kalarak cevap vermektedirler.

     Hukuk devleti ilkesinin en önemli gereklerinden olan yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi anayasamızda düzenlenerek güvence altına alınmıştır. Ülkeyi terör saldırıları ve sair anarşi eylemleri ile huzursuz bir hale getirmek isteyenlere karşı adaletin hızlı ve etkin bir biçimde uygulanmasındaki adli mercilerin kararlı tutumu, Yasama ve Yürütme organlarının işlemlerini denetlemekle görevli bağımsız yargının işlevini eksiksiz yerine getirmesi, cumhuriyetimizin ve demokrasinin en önemli güvencesidir. Bu kararlı tutum ve bağımsız duruş aynı zamanda halkımızın adalete duyduğu güveni pekiştirecektir. Yargıda özellikle son on yılda yapılan yasal değişiklikler ve düzenlemeler, ülkemiz hukuk sistemini, hukukun üstünlüğünü baz alan, temel hak ve özgürlükleri benimsemiş ve bu değerlerin gelişmesine yol açan bir noktaya taşımıştır.
     Herkesin, bu ülkenin bir ferdi olarak vatandaş olmanın sorumluluğu ile hukuk devleti ilkesine işlerlik kazandırma çabalarına, devlet dediğimiz kurumun hepimizin içinde bulunduğu gemi olduğu bilinci ile sağduyu ve soğukkanılılıkla katkıda bulunacağına inanıyor;

     Yeni adli yılın, yargıdaki sorunların en aza ineceği, adaletin doğru, hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleşeceği bir yıl umuduyla, Hakim ve Cumhuriyet Savcısı meslektaşlarımız, Avukat meslektaşlarımız ile tüm adalet personelimiz ve onların inanılmaz yükünü birlikte omuzlayarak her türlü takdir ve teşekkürü fazlasıyla hak eden fedakar aileleri ve en önemlisi adalet beklentisi içinde olan tüm vatandaşlarımız için herkesin hakettiğini bulduğu, hayırlı bir adli yıl olmasını temenni ediyorum.

Saygılarımla.                    

İlker YAZICI
Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı
Nazilli Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 25.04.2014 ] - Webmaster :Gürcan CAN - Ozan EKİZ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.